dd

dd

           Depozit Garantare


Depozitele constituite sunt dublu garantate de: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare  până la echivalentul în lei a 100.000 de euro pe deponent și de  Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP (www.creditcoop.ro) prin rezerva mutuală de garantare.

Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în calitate de schemă statutară de garantare a depozitelor, inființată prin Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, oficial recunoscută pe teritoriul României. Disponibilitățile clientului înregistrate în conturi la unitățile din cadrul rețelei cooperatiste CREDITCOOP sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar în limitele și cu excepțiile prevăzute de reglementările specifice în vigoare. Plafonul de acoperire per deponent garantat este stabilit la echivalentul în lei a 100.000 Euro, potrivit art. 61 alin. (3) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Lista depozitelor excluse de la garantare

1.Depozite ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2)

2. Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

3. Depozitele rezultate din tranzacţii în legătură cu care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de spălare a banilor, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile competente, de la instituţia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanţă, după caz.

4. Depozite ale instituţiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1)pct.26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

5. Depozite ale firmelor de investiţii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor

7. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt aceştia definiţi la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare

8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital

9. Depozite ale fondurilor de pensii

10. Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale

11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin


Banca Cooperatista "Progresul" Sibiu are scopul de a furniza, prin intermediul site-ului , informatii corecte in serviciul utilizatorilor care il acceseaza. Cu toate acestea, informatiile prezentate nu sunt in mod necesar atotcuprinzatoare, complete sau actualizate. Pentru a primi informatii 100% corecte referitoare la produsele noastre va asteptam in sediile Bancii Cooperatiste "Progresul" SIBIU.

contact

Informatii de contact

 • Luni - Vineri: 8:00 AM to 4:30 PM
 • Adresa: Piata Aurel Vlaicu nr.1 bl.V4, SIBIU, Romania
 • Telefon: +40269/444936
 • Fax:+0269441515
 • Email: progresulsibiu@banca-progresulsb.ro
 • www.banca-progresulsb.ro

  Forma Juridica: Organizatie cooperatistă de credit

  Sediul Social: Piata Aurel Vlaicu nr.1 bl.V4, SIBIU, Romania

  Numarul din registrul comerțului: J32/661/1991

  Cod unic de inregistrare: 2577723

Capital social variabil

Vezi harta