dd

dd

           Creditul Imobiliar PF


Credit acordat pentru nevoi personale și/sau preluarea unor credite de la alte instituții de credit.

Beneficiari

Persoanele fizice care au nevoie de un credit pentru investitii imobiliare.

Venituri acceptate

1. venituri din salarii si asimilate salariilor, 

2. venituri din pensii,

3. venituri din indemnizatii de asigurari sociale,

4. venituri din activitatea agricola si silvica

5. venituri din profesii libere reglementate

6. venituri din activitati economice  independente si autorizate

Destinaţia creditului

a) cumpararea unei constructii ;

b) realizarea unei constructii;

c) reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea unei constructii;

d) mentinerea dreptului de proprietate a unei constructii realizate;

e) cumpararea unui teren;

f) viabilizarea unui teren;

g) mentinerea dreptului de proprietate asupra unui teren

h) operatiuni de inlocuire a expunerilor existente (refinantarea), aferente unui/unor credit(e) pentru investitii imobiliare aflat(e) in derulare la organizatia cooperatista insasi .

i) preluarea unui/unor credit(e) pentru investitii imobiliare aflat(e) in derulare la alta institutie de credit - identificarea acestei/acestor institutii de credit.

j) operatiuni de inlocuire a expunerilor existente (refinantarea), aferente unui/unor credit(e) pentru investitii imobiliare aflat(e) in derulare la organizatia cooperatista insasi si preluarea unui/unor credit(e) pentru investitii imobiliare aflat(e) in derulare la alta institutie de credit - identificarea acestei/acestor institutii de credit.

Valoarea creditului

Valoare minimă – 20 000 lei; 

Valoare maximă – valoarea pentru care solicitantul se încadrează în condiţiile de bonitate

Aport propriu

Solicitantul trebuie sa faca dovada existentei avansului propriu.

Perioada de creditare

Durata minimă de acordare: 12 luni, inclusiv

Durata maximă de acordare: 300 luni.

Rambursare

Standard / Anuitate/ Variabil

Garanţii

- Ipotecă imobiliară constituita asupra bunului imobil propus in garantie

- Ipoteca mobiliara fara deposedare constituita asupra soldului creditor al contului curent  si/sau asupra sumelor cuvenite din drepturile salariale/pensii ale solicitantului si coplatitorilor - se va constitui cu conditia ca publicitatea asupra contractului de garantie sa fie facuta la Arhiva  Electronica de Garantii Reale Mobiliare (A.E.G.R.M.).

     De asemenea, daca se considera necesar, se pot constitui suplimentar si alte garanţii reale.


Banca Cooperatista "Progresul" Sibiu are scopul de a furniza, prin intermediul site-ului , informatii corecte in serviciul utilizatorilor care il acceseaza. Cu toate acestea, informatiile prezentate nu sunt in mod necesar atotcuprinzatoare, complete sau actualizate. Pentru a primi informatii 100% corecte referitoare la produsele noastre va asteptam in sediile Bancii Cooperatiste "Progresul" SIBIU.

contact

Informatii de contact

 • Luni - Vineri: 8:00 AM to 4:30 PM
 • Adresa: Piata Aurel Vlaicu nr.1 bl.V4, SIBIU, Romania
 • Telefon: +40269/444936
 • Fax:+0269441515
 • Email: progresulsibiu@banca-progresulsb.ro
 • www.banca-progresulsb.ro

  Forma Juridica: Organizatie cooperatistă de credit

  Sediul Social: Piata Aurel Vlaicu nr.1 bl.V4, SIBIU, Romania

  Numarul din registrul comerțului: J32/661/1991

  Cod unic de inregistrare: 2577723

Capital social variabil

Vezi harta