dd

dd

Istoric

Reteaua Cooperatista CREDITCOOP cuprinde Banca Centrala Cooperatista Creditcoop si bancile Cooperatiste de pe teritoriul Romaniei!

1851 -Se înfiinţează prima bancă populară din Ardeal, în ţinutul Bistriţei, concomitent cu cele dintâi societăţi de credit din Germania.

1855 - Ia fiinţă la Brăila, o asociaţie de economie, credit şi ajutor mutual, denumită "Înfrăţirea".

1860 - Ion Ionescu de la Brad înfiinţează în satul Brad, judeţul Roman, o bancă populară şi o casă de păstrare şcolară.

1867 - Visarion Roman pune bazele "Societăţii de păstrare şi împrumut" din Răşinari, judeţul Sibiu, prima cooperativă de credit şi, totodată, prima instituţie financiară românească din Ardeal (după modelul Schulze-Delizsch).

1870 - P. S. Aurelian fondează în Bucureşti Societatea de economie şi credit "Economia" (după modelul Schulze-Delizsch). 1871 - 1881 - Apar societăţi de economie şi credit în aproape toate oraşele ţarii şi chiar în câteva sate.

1886 - C. Dobrescu-Argeş înfiinţează banca populară "Frăţia" în Domneşti şi societatea de consum "Economatul" în Retevoieşti, judeţul Argeş.

1887 - Se elaborează Codul comercial al României, care cuprinde şi "Dispoziţiuni relative la societăţile cooperative" în titlul VIII, secţiunea VII (art. 221 - 235), impulsionând apariţia multor societăţi de tip cooperatist.

1891-1902 - Apar numeroase societăţi cooperative de credit, denumite şi "bănci populare săteşti", care marchează afirmarea mişcării cooperatiste în România.

1895 - Cooperaţia din România devine membră fondatoare a Alianţei Cooperatiste Internaţionale, cu sediul la Londra, alături de Anglia, Franţa, Italia şi Belgia.

1898 - 1902 - Spiru C. Haret, considerat "ctitorul băncilor populare", desfăşoară o activitate remarcabilă pe tărâmul afirmării mişcării cooperatiste în mediul rural.

1903 - Este promulgată "Legea băncilor populare săteşti şi a Casei lor centrale", care, prin modificările ulterioare, îşi extinde aria asupra tuturor categoriilor de organizaţii cooperatiste.

1917 - Se înfiinţează "Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor".

1929 - Este promulgată" Legea pentru organizarea cooperaţiei", care suferă mai multe modificări până în anul 1939.

1954 - Prin Decretul nr. 455 din 10 decembrie se înfiinţează Banca Agricolă şi se reînfiinţează cooperativele de credit şi economie.

1970 - Apare "Legea cu privire la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum".

1990- La 8 februarie este promulgat "Decretul - Lege nr. 67 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi de credit".

1996 - Parlamentul României adoptă "Legea nr. 109 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit".

2000 - Guvernul României emite Ordonanţa de Urgenţă nr. 97 privind organizaţiile cooperatiste de credit.".

2002 - Parlamentul României adoptă Legea 200/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 97/2000. - Reţeaua cooperatistă CREDITCOOP primeşte autorizaţie de funcţionare din partea B.N.R. - CREDITCOOP Casa Centrală devine membră a Fondului de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar."

2004 - Parlamentul României aprobă Legea nr.122 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit."

2007 - Parlamentul României aprobă Legea nr. 227/ 4 iulie privind aprobarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/ 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului."

2010 - Guvernul Romaniei adopta Ordonanta de urgenta nr.26/31.03.2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.99/ 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului si a altor acte normative."

2011 - Guvernul României adoptă Ordonanţa nr. 13/24.08.2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar"

2012 - Guvernul României adoptă Ordonanţa nr. 1/11.01.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit"

2013 - Guvernul României adoptă Ordonanţa de urgenţă nr. 113/18.12.2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului"

2015 - Parlamentul României adoptă Legea nr.29/09.03.2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului."


contact

Informatii de contact

 • Luni - Vineri: 8:00 AM to 4:30 PM
 • Adresa: Piata Aurel Vlaicu nr.1 bl.V4, SIBIU, Romania
 • Telefon: +40269/444936
 • Fax:+0269441515
 • Email: progresulsibiu@banca-progresulsb.ro
 • www.banca-progresulsb.ro

  Forma Juridica: Organizatie cooperatistă de credit

  Sediul Social: Piata Aurel Vlaicu nr.1 bl.V4, SIBIU, Romania

  Numarul din registrul comerțului: J32/661/1991

  Cod unic de inregistrare: 2577723

Capital social variabil

Vezi harta