dd

dd

           Creditul Overdraft


Credit acordat pentru nevoi personale și/sau preluarea unor credite de la alte instituții de credit.

Beneficiari

Clientii cu venituri din salarii sau pensii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- au beneficiat de cel puţin un credit de la organizaţia cooperatistă (creditul poate sa fie lichidiat sau in curs de derulare);

- pe perioada de rambursare a ultimului credit organizaţia cooperatistă nu a inregistrat un serviciu al datoriei mai mare de 30 de zile 

- in cazul clientilor de tip salariati sa se faca dovada ca au o vechime la ultimul loc de munca de min. 36 luni  

- in cazul clientilor pensionari limita de varsta la maturitatea creditului sa nu depaseasca 70 de ani

Venituri acceptate

a.  venituri din salarii si asimilate salariilor, si/sau

b.  venituri din pensii

Destinaţia creditului

Nevoi personale nenominalizate ale solicitantului

Valoarea creditului

Valoare minimă - 300 lei; 

Valoare maximă: valoarea pentru care solicitantul se încadrează în condiţiile de bonitate

Atentie: acest produs functioneaza asemanator unei linii de credit

Alte observatii privind valoarea creditului

a) pentru salariati plafonul maxim al limitei este de 3 (trei) salarii lunare nete, dar nu mai mult de 10.000 lei

b) pentru pensionari plafonul maxim al limitei este de 3 (trei) pensii lunare nete, dar nu mai mult de 10.000 lei

Aport propriu

Nu este cazul

Perioada de creditare

Durata minimă de acordare :  1 lună, inclusiv

Durata maximă de acordare : 24 luni, inclusiv

Rambursare

Se ramburseaza la data scadentei

Garanţii

Ipotecă mobiliară înregistrată la Arhiva  Electronica de Garanţii Reale Mobiliare (A.E.G.R.M.) asupra contului curent şi asupra sumelor cuvenite din salariu/pensie ale solicitantului.

Dacă se consideră necesar, (in special pentru solicitantii care obtin venituri ce nu pot fi urmarite in recuperare: pensii pentru veterani, revolutionari, etc,) banca poate solicita clienţilor copletarea garantiei cu alte forme de garantare.


Banca Cooperatista "Progresul" Sibiu are scopul de a furniza, prin intermediul site-ului , informatii corecte in serviciul utilizatorilor care il acceseaza. Cu toate acestea, informatiile prezentate nu sunt in mod necesar atotcuprinzatoare, complete sau actualizate. Pentru a primi informatii 100% corecte referitoare la produsele noastre va asteptam in sediile Bancii Cooperatiste "Progresul" SIBIU.

contact

Informatii de contact

 • Luni - Vineri: 8:00 AM to 4:30 PM
 • Adresa: Piata Aurel Vlaicu nr.1 bl.V4, SIBIU, Romania
 • Telefon: +40269/444936
 • Fax:+0269441515
 • Email: progresulsibiu@banca-progresulsb.ro
 • www.banca-progresulsb.ro

  Forma Juridica: Organizatie cooperatistă de credit

  Sediul Social: Piata Aurel Vlaicu nr.1 bl.V4, SIBIU, Romania

  Numarul din registrul comerțului: J32/661/1991

  Cod unic de inregistrare: 2577723

Capital social variabil

Vezi harta