dd

dd

           Creditul Simplu


Credit destinat finanţării pe termen scurt sau mediu a persoanelor fizice cu asigurare Groupama Asigurări.

Beneficiari

Clientii persoane fizice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditi:

- obțin venituri din salarii și asimilate salariilor sau obține venituri din pensii, venituri realizate în baza prevederilor Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor legi care conferă drepturi de pensie cu caracter de permanenţă, la data acordarii creditului are vârsta cuprinsă între: minim = 18 ani maxim = 64 de ani,

- la sfârșitul perioadei de creditare (la scadenţa finală a creditului) nu depășesc vârsta de 70 ani

- se încadrează în prevederile contractului de asigurare încheiat între Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și societatea de asigurare Groupama Asigurări.                                                                                          

Venituri acceptate

- venituri din pensii si/sau venituri din salarii si asimilate salariilor  

Destinaţia creditului

a) Nevoi personale nenominalizate ale solicitantului sau, dupa caz ale solicitantului si ale coplatitorilor acestuia

b) Preluarea unui/unor credit(e) de consum aflat(e) in derulare la alta institutie de credit (identificarea acestei/acestor institutii de credit) 

Valoarea creditului

Valoare minimă : 500 lei; 
Valoare maximă : 15000 lei

Aport propriu

Nu este cazul

Perioada de creditare

Durata minimă de acordare :  1 lună, inclusiv
Durata maximă de acordare : 60 luni, inclusiv

Rambursare

Standard / Anuitate/ Variabil

Garanţii

Gradul de acoperire cu garanţii - minim 120 % din valoarea creditului plus dobânda aferentă primului an de creditare realizat prin :

a) contrat de ipotecă mobiliară înregistrată la Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare (A.E.G.R.M.) asupra contului curent şi asupra sumelor cuvenite din salariu/pensie ale solicitantului (si coplatitorilor, daca este cazul)

b) poliţa de asigurare pentru solicitant (si coplatitori, daca este cazul)


Banca Cooperatista "Progresul" Sibiu are scopul de a furniza, prin intermediul site-ului , informatii corecte in serviciul utilizatorilor care il acceseaza. Cu toate acestea, informatiile prezentate nu sunt in mod necesar atotcuprinzatoare, complete sau actualizate. Pentru a primi informatii 100% corecte referitoare la produsele noastre va asteptam in sediile Bancii Cooperatiste "Progresul" SIBIU.

contact

Informatii de contact

  • Luni - Viner: 8:00 AM to 4:30 PM
  • Adresa: Piata Aurel Vlaicu nr.1 bl.V4, SIBIU, Romania
  • Telefon: +40269/444936
  • Fax:+0269441515
  • Email: progresulsibiu@banca-progresulsb.ro
  • * Vezi Harta

Ne poti lasa un mesaj